Metoda Bobath WrocławMetoda NDT Bobath
(Neuro Developmental Treatment)

Leczenie terapią neurorozwojową, jest to koncepcja, metoda, świadomy konsekwentnie stosowany sposób postępowania dla osiągnięcia określonego celu. Proponuje perspektywiczne podejście do rozwiązania problemu, oceny terapii
i postępowania osób  z ograniczoną umiejętnością pełnego uczestnictwa w życiu codziennym z powodu uszkodzenia CUN (centralny układ nerwowy).

Metoda stosowana jest dla wcześniaków, niemowląt, dzieci starszych jak i dla dorosłych z różnymi zespołami neurologicznymi, genetycznymi i opóźnieniami w rozwoju.

,,Jeżeli nie stymulujesz dziecka do osiągania nowych aktywności nic nie robisz” – B. Bobath 1980, 

Metoda NDT-Bobath – założenia

Praca z małym pacjentem jest szczególnie ważna i motywująca dla fizjoterapeuty, kiedy widzi jej efekty. Bardzo ważna jest diagnoza czyli odnalezienie głównego problemu zdrowotnego i rozwojowego dziecka na dzień dzisiejszy i na przyszłość. A uzyskanie konkretnej diagnozy umożliwia wnikliwe badanie, które może wykazać m. innymi :

– jak najszybsze zdiagnozowanie zaburzeń OUN (ośrodkowego układu nerwowego), jego dojrzałości, funkcjonowanie;

– ustalenie terapii usprawniającej w oparciu o pracę zespołu interdyscyplinarnego (dziecko oraz jego rodzice są integralną częścią tego zespołu);

– identyfikacje kluczowych komponentów rozwoju dziecka (umożliwia nabycie potrzebnych umiejętności);

– minimalizowanie lub zapobieganie problemom wtórnym (przykurcze, deformacje);

– normalizowanie nieprawidłowości;

– dostarczenie terapeucie wiedzy o rozwoju patologii we wszystkich typach MPD;

– wprowadzenie proponowanych przez terapeutę oddziaływań do codziennego życia rodziny jak zaangażowanie i edukacja wszystkich którzy mają kontakt
z dzieckiem.

Dla kogo jest terapia metodą NDT-Bobath? 

A zatem kiedy rodzic powinien udać się na terapie ze swoim maluszkiem? Pierwszym krokiem jest skierowanie od lekarza, który zauważa nieprawidłowości
i kieruje na fizjoterapię, bądź coś w zachowaniu i funkcjonowaniu dziecka budzi wątpliwości u samych rodziców. 

Następnie konsultacja z fizjoterapeutą, odpowie na wszystkie nurtujące pytania, udzieli porad i ustali  ewentualną terapię postępowania kiedy dziecko ma problemy m. in. z: 

– niską wagą urodzeniową i długo utrzymującymi się pierwotnymi wzorcami postawy i ruchu u wcześniaków;

– stałym utrwalonym wzorcem asymetrycznym;

– hipotonią w okresie okołoporodowym;

– rozwijającym się nieprawidłowym wzorcem wyprostnym;

– słabą kontrolą głowy / aktywność głowy i tułowia

– nieprawidłowym wzorcem ruchowym w aktywności dzieci z obniżonym lub podwyższonym napięciem mięśniowym;

– silnie nieprawidłowe wzorce ruchowe przed i po 4 miesiącu życia;

– ssaniem oraz połykaniem. 

Istotą metody Bobath zawsze była i jest obserwacja, rozwiązywanie problemów, postrzeganie umiejętności i deficytów dziecka z uwzględnieniem osobowości
i możliwości dziecka. Terapeuta pomaga w funkcji w najlepszy możliwy sposób neutralizując niepożądane zmiany napięcia.

Podsumowując, koncepcja NDT Bobath nie jest zamknięta w sztywne ramy jak większość metod, czego rezultatem jest za każdym razem wypracowywanie i dopasowywanie do potrzeb indywidualnych precyzyjnych technik, wspomagań dla każdego pacjenta (z ang. Customization).