Igłoterapia Sucha

                                                                                                            Czym jest Igłoterapia Sucha?

Jest to zabieg, który obecnie zyskał na swojej popularności . Przeprowadzany jest przy zastosowaniu cienkiej igły akupunkturowej. Polega na wprowadzeniu igły w odpowiednie punkty w obrębie mięśnia zwane punktami spustowymi. Zabieg ten pozwala na szybkie uzyskanie rozluźnienia nawet najgłębiej położonych mięśni, dzięki
czemu zabieg ten cieszy się dużą popularnością i jest ogromnym wsparciem dla zabiegów fizjoterapii i osteopatii.

Igłoterapia sucha swoją nazwę zawdzięcza temu, że wprowadzana do mięśnia igła nie zawiera żadnych dodatkowych środków, czy też leków. uzyskany efekt związany jest z mechanicznym działaniem igły, która to w odpowiednich rękach przyczynia się do rozluźnienia napiętej tkanki.

W naszym centrum zbieg ten jest wykonywany przez wykwalifikowanego lekarza, który ukończył liczne szkolenia z zakresu igłoterapii suchej zwanej również akupunktura medyczna.

Zabieg jest bezbolesny, w trakcie jego trwania pacjent odczuwa jedynie delikatne ukłucie oraz odczucie rozpierania podczas wprowadzania igły do tkanki. Przed zabiegiem pacjent jest każdorazowo informowany przez lekarza o przebiegu zabiegu oraz o odczuciach, które mogą mu towarzyszyć. W momencie dojścia do mięśnia odczuwalny jest delikatny skurcz, który to jest efektem porządnym podczas zabiegu.

Przebieg zabiegu

W naszym centrum kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo dlatego też, lekarz wykonujący igłoterapię zaraz po dokładnym wywiadzie oraz omówieniu przebiegu zabiegu dezynfekuje okolicę zabiegową. Cały zabieg przeprowadzany jest z zastosowaniem rękawiczek nitrylowych zapewniających bezpieczeństwo zabiegu. Lekarz odszukuje w obrębie mięśnia punkty o wzmożonej wrażliwości ( punkt spustowy), a następnie wykorzystując sterylne jednorazowe igły akupunkturowe, wprowadza je w dany punkt. Wprowadzona precyzyjnie igła powoduje odruchowe rozluźnienie mięśnia odpowiedzialnego za pojawiające się u pacjenta dolegliwości bólowe. Po kilku minutach igła jest usuwana z mięśnia i następuje ocena efektów zabiegu.

W czym pomaga Igłoterapia Sucha

Schorzenia w jakich stosowana jest igłoterapia sucha to m.in.:

 • Rwa kulszowa
 • Łokieć golfisty
 • Łokieć tenisisty
 • Bóle głowy
 • Kolano biegacza ( zespół pasma biodrowo- piszczelowego )
 • Kolano skoczka
 • Zespoły przeciążeniowe w obszarze ścięgna Achillesa
 • Bóle odcinka szyjnego, piersiowego, lędźwiowego
 • Zespół górnego otworu klatki piersiowej
 • Cieśń nadgarstka
 • Dolegliwości w obrębie barku ( stożek rotatorów, m podłopatkowy, itp.)
 • Drętwienie kończyn górnych
 • Zespół mięśnia gruszkowatego
 • Blizny ( pourazowe, pooperacyjne, po cesarskim cięciu itp. )
 • Dyskopatia
 • i wiele innych

Przeciwskazania do Igłoterapii

 • Igłofobia, ( lęk przed igłami )
 • Nowotwór,
 • Infekcja z lub bez gorączkowania,
 • Zmiany skórne i otwarte rany,
 • Tętniaki,
 • Ciąża – w pierwszym trymestrze, później tylko za zgodą lekarza prowadzącego,
 • Ciężka miażdżyca,
 • Zaburzenia czucia,
 • Zaawansowana osteoporoza,
 • Krwiaki, obrzęki,
 • Rozrusznik serca,
 • Implanty,
 • Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia krwi – tylko za zgodą lekarza prowadzącego,
 • Nieleczona padaczka
 • Osoby z chorobami psychicznymi nie będące w stanie wyrazić świadomej zgody,
 • Choroby zakaźne